Fairtrade: Jak systém funguje? Pomáhá, nebo je to nálepka?

 2. únor 2009  Nazeleno.cz   komentáře

V České republice zvolna vzrůstá povědomí o zavedeném certifikačním systému Faitrade. Spotřebitelům slibuje vysokou kvalitu produktů ze zemí Třetího světa a výrobcům spravedlivé ohodnocení jejich práce. Jak systém funguje a jak je šetrný k životnímu prostředí?

Fairtrade: Jak systém funguje? Pomáhá, nebo je to nálepka?Fairtrade: Jak systém funguje? Pomáhá, nebo je to nálepka?

&ya

Možná jste při úvahách o ekologicky a sociálně šetrných vánočních dárcích narazili také na značku Fairtrade. Tento systém certifikace výrobků ze Třetího světa a s ním spojená síť firem a specializovaných obchůdků funguje už od 50. let, k nám se však povědomí o něm dostává jen pomalu. Přitom nedávný výzkum proveden

cute; ve 25 evropských zemích ukázal, že se jedná o jedno z nejrychleji rostoucích obchodních odvětví na světě, které v mnoha státech pokrývá významné procento obchodu s některými plodinami (pověstných je např. 47% prodaných banánů ve Švýcarsku). Měli bychom se do této vlny nadšení přidat, nebo se jedná jen o další reklamní trik?

Fairtrade o sobě hovoří jako o obchodním partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro znevýhodněné výrobce převážně ze zemí „globálního Jihu“ - Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie (přejato ze stránek fairtrade.cz). Toho se snaží docílit především zlepšením jejich obchodních podmínek - usnadňuje jim přístup na trh, posiluje organizace výrobců, zaručuje spravedlivé ocenění výrobků atd.

Kromě toho patří do jeho filosofie také další sociální a demokratizační cíle. Klade důraz na podporu znevýhodněných skupin (např. ženy, domorodé obyvatelstvo), chrání děti před nucenou prací, zvyšuje informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na Třetí svět a snaží se o dialog a celkovou transparentnost.

Certifikace a kontrola – dostatečná záruka?

Jak je však zaručeno, že výrobky, které se k nám dostanou, skutečně splňují všechny tyto ideály? Součástí organizace Fairtrade je také certifikační a kontrolní organizace FLO (Fairtrade Labelling Organisations), která uděluje certifikovaným výrobcům právo používat značku Fairtrade. Toto právo se odvíjí od splnění určitých kritérií, jejichž dodržování FLO pravidelně kontroluje po celou dobu vlastnění certifikátu. Kritéria se liší pro různé výrobky a také v závislosti na velikosti produkující organizace. Je možné je najít na www.fairtrade.net.


Mezi nejdůležitější aspekty patří následující požadavky:

  1. Výrobci obdrží alespoň minimální stanovenou cenu. Ta se u různých produktů liší, ale měla by pokrývat náklady na výrobu a umožnit výrobcům slušné živobytí a možnost dalšího rozvoje (zahrnuje také náklady na zdravotní péči, dopravu, ošacení apod.).
  2. Výroba se uskutečňuje v souladu s konvencemi Mezinárodní organizace práce (ILO). Ty obsahují například právo na odbory, zákaz dětské práce atd.
  3. Jsou dodržovány zásady integrované ochrany rostlin.
  4. Výrobci mají nárok na platbu záloh a mohou využívat poradenství v oblasti marketingu, managementu a dalších.
  5. Část výdělku je uložena do společného fondu družstva. Tato tzv. sociální prémie je potom dále využívána na ekologické, rozvojové a sociální projekty místní skupiny.

Zajímavý je bod týkající se ochrany rostlin. V rámci této zásady je použití chemických látek povoleno až po vyčerpání jiných možností biologické nebo mechanické ochrany (www.fairtrade.cz) a zakazuje se použití chemikálií ze seznamů nebezpečných látek FAO a Pesticide Action Network. Obecně jsou družstva motivována k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. V řadě reportáží z družstev autoři poukazují na pýchu, s níž místní pěstitelé hovořili o tom, že udržují své okolí krásné a zdravé.

Pravidla organizace Fairtrade se tak významně blíží požadavkům bio certifikace. Ačkoli nepokrývají všechny požadavky, v řadě případů jsou skutečně dodržovány. Problémem je, že ne všechna družstva si nechávají své výrobky certifikovat, a to především kvůli vysokým nákladům s tím spojeným. Ze strany Fairtrade jsou však k certifikaci motivováni – značka bio znamená pro družstva vyšší zisky.

Srovnání s praxí: zkušenosti z Kolumbie

Možná ve vás všechny tyto krásné cíle a zásady vzbudili jistou skepsi. Jak si spotřebitel může ověřit, že jsou v praxi beze zbytku dodržovány a že jím zaplacená částka přijde skutečně do rukou těch pravých? Nejste jediní, komu tato otázka vrtá hlavou. A tak se stále více lidí vydává „na jih“, aby na vlastní oči spatřilo fungování Fairtrade družstev v praxi.

Jednu takovou cestu podnikla v roce 2006 také Eva Fraňková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Závěry výzkumu, který zrealizovala v několika kolumbijských družstvech produkujících kávu, mohou znít ne zrovna povzbudivě: většina producentů uváděla jako nevýhodu systému Fairtrade vysokou cenu certifikace (která se musí průběžně obnovovat) a také to, že tzv. férová cena garantovaná tímto systémem je příliš nízká.

Fraňková však vysvětluje důvody této situace. Certifikace je drahá především díky nákladům na ni. Provází ji totiž opakované osobní kontroly komisařů FLO. Díky tomuto opatření je však zajištěna vysoká kvalita produkce. Problém nízké výkupní ceny kolumbijské kávy je pak paradoxně její kvalita. Cena je totiž stanovena paušálně podle druhu produktu a neodráží rozdíly v kvalitě a tržní hodnotě v různých částech světa. Pěstitelé vysoce kvalitní kolumbijské kávy mají tedy garantovanou stejnou cenu jako jejich kolegové z jiných zemí.

Nízká výkupní cena lepší než žádná

Nesmíme ale opomenout výhody systému. Producenti opakovaně zdůrazňovali, že je těší jistota garantované výkupní ceny. Přestože je nízká, při propadech mezinárodního trhu s kávou představuje pro malá družstva záchranu. Oceňovali také existenci společného fondu, z něhož financují společné projekty, často zazněla i demokratická organizace družstev. Za zmínku jistě stojí i hrdost a sebejistota farmářů na svou produkci organické kávy a samozásobitelská soběstačnost komunity.

Jak je vidět, systém Fairtrade není dokonalý. Pokud jste si po přečtení první části článku mysleli, že byl konečně nalezen lék na chudobu a devastaci tropických deštných lesů v jednom, musím vás zklamat. Uvědomělý spotřebitel by se měl také zamýšlet nad další rovinou problému – environmentální rizika spojená s dopravou výrobků na velké vzdálenosti systém neodstraňuje. Na druhou stranu se však jistě jedná o šetrné a v současnosti jediné kompromisní řešení pro všechny milovníky čaje, kávy a čokolády. Pokud vás tedy článek zaujal, nechte se inspirovat k návštěvě Fairtrade prodejny ve vašem okolí – pomáháte tím konkrétním lidem, i když je nevidíte na vlastní oči.

Článek vyšel dne 2. 12. 2008 na internetovém portálu www.nazeleno.cz.

Titulní obrázek převzat z: http://www.sxc.hu/photo/1097614

Jak citovat tento text?

, Nazeleno.cz. Fairtrade: Jak systém funguje? Pomáhá, nebo je to nálepka? [online]. E-polis.cz, 2. únor 2009. [cit. 2023-12-10]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/fairtrade-jak-system-funguje-pomaha-nebo-je-to-nalepka.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.83 hvězdiček / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!