European Day na Západočeské univerzitě v Plzni se velmi vydařil

 23. duben 2009  Administrator   komentáře

Dne 21. dubna 2009 proběhl na akademické půdě Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni \"European Day na ZČU\" na téma \"Mnohost Evropy\".

European Day na Západočeské univerzitě v Plzni se velmi vydařilEuropean Day na Západočeské univerzitě v Plzni se velmi vydařil

European Day na ZČU se odehrál v duchu "Evropské mnohosti". Celá konference byla rozdělena do třech tematických bloků.

Úvodního slova na konferenci se ujal proděkan Filozofické fakulty ZČU PhDr. David Šanc, Ph. D., který účastníkům popřál příjemně strávený den.

První blok byl zaměřen na téma "Multikulturalita a mnohost Evropy". Přednášející se zaměřili zejména na integraci cizinců v České republice a problémy, které s tím souvisí nejen na evropské úrovni, ale i na úrovni regionální, na území Plzeňského kraje. V úvodu prvního bloku konference vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Ondřej Klípa (vedoucí sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny), jehož příspěvek nesl název "Multikulturalita a mnohost Evropy". Ve svém příspěvku odkryl vše, co se skrývá za tématem multikulturalita a mnohost Evropy. Popsal tři základní integrační politiky v Evropě (typ Německa, Francie a Velké Británie).

Poté následoval příspěvek Mgr. Vladislava Güntera (projektový ředitel Centra pro integraci cizinců), jehož příspěvek nesl název "Integrace cizinců a její klišé". Ve svém příspěvku upozornil na současná klišé v souvislosti s integrací cizinců v České republice. Obvyké klišé, které cizinci nejčastěji slyší na úřadech je to, že nejprve se stát musí postarat o vlastní občany a pak teprve o cizince, jak uvedl pan Günter jako jeden z mnoha příkladů.

Další příspěvek, který následoval v prvním bloku konference byl příspěvek Mgr. Pavla Košáka ze společnosti Člověk v tísni, který nesl název "Multikulturalismus v českém vzdělávacím systému". Ve svém příspěvku především zdůraznil fakt, že multikulturní výchova je implementována do vzdělávacích systémů od základního po vysoké školství. V rámci RVP (Rámcových vzdělávacích systémů) je do jisté míry dána "volná ruka" při začleňování multikulturní výchovy do vzdělávání. Dále zmínil důležitost konceptu výchovy k občanství, která je v České republikce realizována prostřednictvím začlenění do výuky.

V závěru prvního bloku vystoupila Mgr. Martina Hánová, koordinátorka pro oblast integrace cizinců Magistrátu města Plzně, kde představila projekt Kontaktního centra pro cizince v Plzni, kam mohou cizinci zavítat v případě potřeby. Klienti Kontaktního centra pro cizince se nejčastěji obrací na pracovníky s problémy ohledně hledání zaměstnání, problémy se získání povolení k pobytu, problémy s úřady a s personálními agenturami, které je zaměstnávají.

Druhý blok nazvaný "Bezpečnostní a energetická politika v Evropě" se věnoval tématice energetických dodávek a hlavních aktérů na tomto poli. V souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 a v návaznosti na programové priority tohoto předsednictví přednesla vedoucí Eurocentra Plzeň, Mgr. Jana Vítková, příspěvek zaměřený právě na skloubení motta "Evropa bez bariér" se třemi "E" předsednictví (Energetika, Ekonomika, Evropa a svět). Dalším přednášejícím byl PhDr. Michael Romancov, PhD. z FSV UK. Ve velmi zajímavém projevu věnovaném současnému Rusku a Evropské unii coby aktérech mezinárodních vztahů v rámci energetické stability a bezpečnosti. Zajímavě se pokusil propojit svět Harryho Pottera se současným Ruskem, zejména pak v oblasti chápání osobního vlastnictví. Posledním přednášejícím byl senátor za Plzeň - město, Ing. Jiří Bis, který se tentokrát zaměřil na Českou republiku a její energetickou bezpečnost, zejména pak budoucnost energetických zdrojů.

"Umění a politika", takové bylo téma posledního panelu, kterého se zúčastnili BcA. Vladimír Líbal, Ing. Miroslav Kemel a umělecká skupina Rafani. Diskuze se ubírala směrem umělecké svobody a nezávislosti, a současných trendů v umění - jako jsou symbolika, provokace, odmítání prvoplánovosti a dalších. "Nežijeme v době politické cenzury, ale v době autocenzury, ""Dnešní umělec má v sobě otázku coby - kdyby, a to není dobře." shodli se debatující. Nicméně za detabuizaci společnosti vidí média.

European Day na ZČU byl doprovázen i výstavou úspěšných plakátů z výstavy "Evropa bez bariér", které zapůjčil Ústav umění a designu ZČU. Pořadatelé i posluchači hodnotí akci jako velmi úspěšnou.

Článek vyšel dne 22. dubna na stránkách Euroskopu - info Eurocentra Plzeň ( http://www.euroskop.cz/782/11713/clanek/european-day-na-zapadoceske-univerzite-v-plzni-se-velmi-vydaril/ ).

Jak citovat tento text?

, Administrator. European Day na Západočeské univerzitě v Plzni se velmi vydařil [online]. E-polis.cz, 23. duben 2009. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/european-day-na-zapadoceske-univerzite-v-plzni-se-velmi-vydaril.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Administrator

Autor:

Administrátor webu.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!