Dny USA a EU, z pohledu mladého účastníka politologa

 22. říjen 2007  Mgr. Jan Kroutil   komentáře

Letošní šestý ročník konference s názvem „Dny USA a Evropské unie“, konaná ve dnech 17.10. - 18.10. 2006, pořádaný společností „Czech Teleaxis spol.s r.o.“, byl umístěn do prostorů Paláce Žofín v Praze, stejně jako vloni. Celkem přijalo pozvání 17 hostů – delegátů, z toho 6 zahraničních. Většina jich na Slovanském ostrově v Praze vystoupila již první den. Počet diváků, resp. pozorovatelů v místě konání byl v průměru šestkrát vyšší, než počet hostů.

Dny USA a EU, z pohledu mladého účastníka politologaDny USA a EU, z pohledu mladého účastníka politologa

Praha

Letošní šestý ročník konference s názvem „Dny USA a Evropské unie“, konaná ve dnech 17.10. - 18.10. 2006, pořádaný společností „Czech Teleaxis spol.s r.o.“, byl umístěn do prostorů Paláce Žofín v Praze, stejně jako vloni. Celkem přijalo pozvání 17 hostů – delegátů, z toho 6 zahraničních. Většina jich na Slovanském ostrově v Praze vystoupila již první den. Počet diváků, resp. pozorovatelů v místě konání byl v průměru šestkrát vyšší, než počet hostů. Průměrná doba vystoupení se pohybovala od půl do jedné hodiny a většinou byli diváci připuštěni ke dvěma až třem dotazům. Do počtu diváků nejsou připočítáni pořadatelé. Zvláštním znakem diváků byl jejich ostych, resp. neochota hovořit s přítomnými delegáty, zejména ve vztahu k zahraničním hostům, přestože tuto možnost měli, byť v míře částečně omezené ochrankou. Fotografování, bez předem získaného povolení, nebylo dovoleno.

Nejčastěji diskutovanými tématy v případě zahraničních řečníků byly: vztah Evropské unie a Ruska, budoucnost spolupráce EU s USA (zlepší se nebo se zhorší?), kdo ovládne svět v 21. století, jaké jsou dnes největší hrozby pro civilisty, aj. V případě domácích řečníků to byla témata: vztah ČR k měně Euro, vztah ČR k NATO, možnosti ekonomického růstu, aj. Vzhledem k malému povědomí domácího čtenáře o prvně jmenované skupině hostů, si dovolím citovat pouze zahraniční hosty, a to v pořadí jejich vystupování.

V první den (středa) vystoupil na pódiu. Joschka FISCHER (bývalý ministr zahraničních věcí SRN) začal mluvit o Číně. Evropané si neuvědomují její silné hospodářské postavení. Vývoj směřuje k tomu, že tato země se v roce 2008 stane největším vývozcem – zatím to je Německo – a největším producentem CO2. Fischer si troufl předpovědět, že v průběhu 21. století se Čína a Indie, tvořící třetinu obyvatel planety, vyrovnají USA jako velmoci. V závěru řeči zdůraznil, že v nejbližších německých volbách 2009 bude Merkelová prosazovat ekologická témata, což v roce 2005 nedělala.

Cherie BLAIROVÁ (manželka bývalého britského premiéra) přišla na řadu krátce po Fischerovi a ve vystoupení se zaměřila na pracovní příležitosti pro ženy a jejich kvalitu v současnosti. Ve Spojeném království má 83% pracovnic nižší platy než jejich mužští kolegové. Ženy si podle ní vybírají méně placená místa. Jeden z faktorů je psychologický: jejich vysoká starost o lidi, potažmo o své blízké, jim nedovoluje pracovat 24 hodin denně. „U nás v rodině se Tony staral o děti. Místo chození do klubů s kolegy z vlády, chodil s dětmi a neteří na procházky.“ Nakonec diváci nedostali možnost klást dotazy.

Alan GREENSPAM (bývalý předseda rady guvernérů centrálních bank USA) na rozdíl od ostatních delegátů nepřišel osobně, ale vystoupil v živém satelitním přenosu, z Washingtonu DC. Ve vztahu k Číně mluvil o jejím ekonomickém potenciálu: od 80. let otevírají trhy a zaznamenávají příliv zahraničních investorů, existuje tu právo na soukromé vlastnictví. Podle jeho názoru je v zemi už kapitalismus. Rovněž se vyjádřil k první a druhé válce USA proti Iráku. „První intervence USA do Iráku nenastala kvůli ropě, ale kvůli obavě Američanů, že by Husain, z Kuvajtu, napadl Saudskou Arábii, odkud USA čerpaly velké množství ropy (…) je pravda, že kdyby Saddám neměl tolik ropy, nebyl by býval byl nebezpečný ostatním státům.“ Divákům nebyl dán prostor na dotazy.

Druhý den konference se organizačně nelišil od prvního. Dopoledne dostal slovo

John ASHCROFT (bývalý ministr spravedlnosti USA, sloužil v době po 9/2001 a vedl protiteroristickou kampaň). Mluvil o tématech: 1) válka proti teroru a 2) prezidentské volby v USA. K prvnímu tématu řekl, že „terorismus vždy využívá stavu míru. Prezident totiž podle 50 let staré ústavy, která s teroristy nepočítá, nemůže mobilizovat tak rychle, jak ve stavu války ... Mám podezření, že teroristé jsou dodnes zaměstnání v leteckých společnostech a bezpečnostních složkách v USA … Hrozbu terorismu nelze vymýtit, protože zbraně a munice jsou od dob Nobela stále zdokonalovány tak, aby byly skrytě přenositelné. To by si měl uvědomit i současný prezident.“ K volbám prezidenta 2008 řekl, že průzkumy mezi voliči jsou sice průběžně pořizovány, ale tato data nemusí být spolehlivá, protože řada respondentů se voleb neúčastní. Nelze předpovědět, zda se za rok stane prezidentem USA žena nebo muž.

Jestliže u Ashcrofta nebyl dán prostor na dotazy, pak Natan SHARANSKY na otázky z pléna odpovídal. Sharansky je židovské národnosti, pochází z Ukrajiny a později působil deset let jako místopředseda izraelské vlády. V dobách totalismu v SSSR působil jak disident v boji za lidské práva. „Když mě sovětští policajti zatkli a vyslýchali, vyprávěl jsem jim zakázané vtipy o Brežněvovi … a oni se tomu smáli, ale potichu, aby je nikdo z vedlejších místností neslyšel, protože mněli strach z možného problému (…) Můj známý Andrej Amarik předpovídal zánik Sovětského svazu již v roce 1969, s prognózou do roku 1994. Západní politici, včetně Kissingera, si to nemysleli. Amarik o tom napsal knihu. Byl za to zatčen a později zemřel za nevyjasněných okolností (...) V 80. letech Reagan odmítl ekonomickou spolupráci se SSSR minimálně do té doby, než skončí politické pronásledování Rusů v Rusku. Právě to donutilo Gorbačova uvolnit napětí.“ Následoval bouřlivý potlesk.

Největším odborníkem na vojenství a bezpečnost byl generál James L. JONES (velitel sil NATO v Evropě v letech 2003-2006). Když hovořil, v sále bylo 50 (!) diváků, nichž asi polovinu tvořili lidé do 25 let věku. „Budu se snažit mluvit stručně,“ začal Jones. Vyjmenoval tři největší hrozby pro civilisty v současném světě: 1) teror, 2) narkotika, 3) problémy s energetickými zdroji; 1) „Když se podíváte na stanovy NATO nebo EU, nepíšou nic o tomto nebezpečí a jeho řešení,“ je nutné to přepracovat. 2) málokdo ví, že opium z Afghánistánu, a jiných zemí, se vyváží do Evropy. „Neexistuje mise, která by se to snažila potlačit.“ 3) Ke zdrojům energií řekl, že mohou být zdrojem konfliktů v 21. století. Současně jsou paliva cílem teroristů. Ti je kradou pro své potřeby, např. ropu v západní Africe piráti berou z ropovodů a nikdo to neřeší; Ve vztahu NATO k EU řekl Jones, že efektivní armáda EU nevznikne. Neexistuje totiž důvod, proč by měla vznikat. Již existuje NATO a 50 let stabilní spolupráce Evropy s USA, v rámci této organizace.

Zbývá zhodnotit proběhlou konferenci. Z příspěvku každého řečníka si přítomný mohl vzít něco poučného a užitečného. Škoda, že v sále bylo málo lidí – v průměru kolem stovky. Nechápu, proč pozvaní hosté, hlavně ti zahraniční, vážili dalekou cestu do Prahy, aby zde hovořili před poloprázdným sálem. Takové vystoupení je málo efektivní. Jedním z faktorů nízkého počtu lidí v sále byla povinnost platit za účast (uvedeno v české verzi přihlášky), kterážto se nevztahuje na studenty. Dále též neochota již pozvaných diváků přijít. To bylo viditelné ve vestibulu, kde čtvrt hodiny po začátku akce ležela přibližně polovina nevyzvednutých diváckých akreditací. Pro příští ročník lze tedy organizátorům doporučit, aby zajistili vyšší účast veřejnosti. Kroky k tomu vedoucí, nechť si pořadatelé určí sami.

Jak citovat tento text?

Kroutil, Jan. Dny USA a EU, z pohledu mladého účastníka politologa [online]. E-polis.cz, 22. říjen 2007. [cit. 2023-12-03]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/dny-usa-a-eu-z-pohledu-mladeho-ucastnika-politologa.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Jan Kroutil

Autor:

Autor je student politologie, MU v Brně.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 2 hvězdiček / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!