Co se děje za Velkou zdí

 12. únor 2009  Mgr. Ivana Gášková   komentáře

Čína čelí náporu celosvětového finančního kolapsu. Tamní vláda přijala několik balíčků opatření, jak zemi pomoci. Nejpočetnější populace na Zemi je dennodenně zásobována informacemi o světovém finančním kolapsu. Situaci se věnují všechna média tištěnými počínaje, internetem konče. Zprávy se týkají nejen toho, jak se s krizí vyrovnávají a jak jí čelí v zahraničí, ale i toho, jaká opatření přijala čínská vláda.

Co se děje za Velkou zdíCo se děje za Velkou zdí

Nejpočetnější populace na Zemi je dennodenně zásobována informacemi o světovém finančním kolapsu. Situaci se věnují všechna média tištěnými počínaje, internetem konče. Zprávy se týkají nejen toho, jak se s krizí vyrovnávají a jak jí čelí v za hraničí, ale i toho, jaká opatření přijala čínská vláda.

Číňané se obávají, že reálná hodnota jejich příjmů se v důsledku krize sníží. Proto příliš neinvestují a nakupují pouze základní a levné zboží. To se denně potvrzuje jak v supermarketech, tak i v obchodech s oděvy, elektronikou a spotřebním zbožím.

Ceny základních potravin už od loňského roku postupně rostou. Před rokem například stálo půl kilogramu kuřecího masa kolem sedmi jüanů (zhruba 22,50 koruny). Dnes se jeho cena dosahuje dvanácti jüanů (přibližně 38,50 koruny). Ve stejném poměru se zvýšila cena čerstvé zeleniny, ovoce, oleje nebo drogistického zboží. Stejně tak povyskočila cena mléčných výrobků. Ty však v Číně nezaujímají v jídelníčku takové místo jako na Západě.

Vládní a stranické kruhy hovoří o tom, že finanční sféra nebyla v Číně ekonomickou krizí příliš zasažena. Údajně i proto, že větší část čínské devizové rezervy byla investována do amerických státních dluhů. A americká vláda mimo jiné odkoupila dluhopisy Fannie Mae a Freddie Mac, které patřily čínským finančním institucím.

Jak uvedl zástupce ředitele Čínské lidové banky I Kang, současná situace přináší domácí ekonomice velkou výzvu: "Finanční krize dala čínské ekonomice ve skutečnosti šanci transformovat se. Objeví-li se vhodné řešení, může Čína změnit své zaměření na zahraniční obchod a prostřednictvím zvýšení domácí poptávky dojde k rovnováze ekonomické struktury."

Podle prognóz čekají zemi nejhorší hospodářské výsledky za posledních devatenáct let. Čína prožívá propad exportní poptávky. Tato skutečnost se nejviditelněji odráží v oblasti Perlové řeky, průmyslového jádra země na jihu Číny. Současně jde o dopravní tepnu splavnou mezi Hongkongem a Macaem a využívanou k říční dopravě mezi provinciemi Kchuang-tchun a Kchuang-s'.

Obrovské továrny, které v nich sídlí, bojují s poklesem poptávky v zahraničí, mnohé z nich bankrotují a propouštějí zaměstnance, kteří nenacházejí novou práci.

Čínští analytici doufají, že se míra hospodářského růstu bude pohybovat alespoň na úrovni osmi až deseti procent. Kdyby totiž klesla na šest až sedm procent, je třeba se začít obávat skutečné krize spojené s obrovskou nezaměstnaností.

Podpora "ven" Co se děje za Velkou zdí

Export tvoří 40 procent HDP Číny. Vývoz zboží byl krizí zasažen nejvíce. K prvním opatřením, jež politici zavedli, proto patřilo zrušení nebo snížení vývozních cel na výrobky s vysokou přidanou hodnotou od 1. prosince. Vláda také nabízí podnikům, že jim při vývozu vrátí daně. Navíc podporuje čínské investice do zahraničí.

Čína na svém území nedisponuje významnými nalezišti surovin typu ropy, zemního plynu, rud a podobně, proto pomáhá podnikům, které chtějí tyto suroviny těžit v zahraničí. V poslední době se například hovoří o tom, že by čínské firmy měly těžit ropu v Barmě.

Ministerstvo obchodu připravilo pro rok 2009 novou strategii, která stimuluje růst dovozu a vývozu a zahrnuje mimo jiné vyhledávání nových trhů či zdokonalení struktury vývozního zboží. Předpokládá, že poptávka by mohla být po službách a obchodu se zbožím s přidanou hodnotou - konkrétně v oblasti telekomunikací, pojištění nebo finančnictví.

Na druhé straně svět má stále větší zájem proniknout na čínský trh a zajímá se rovněž o čínské investice.

Americký ministr financí Henry Paulson se na summitu G20 v prosinci 2008 zmínil, že americká strana uvítá čínské investice komerčního typu s využitím čínských valutových rezerv a dalších fondů.

Přesto existuje mezi USA a Čínou velké napětí týkající se otázky kurzu čínské měny. Podhodnocenou měnu Pekingu vyčítala už vláda George Bushe, která poukazovala na to, že uměle nízko drženým kurzem Čína získává v zahraničním obchodě výhodu. Na podhodnocený kurz jüanu poukázal koncem ledna i šéf MMF Dominique Strauss-Kahn.

Politika "dovnitř"

Vláda představila balíček opatření, který by měl zemi pomoci vyrovnat se s následky krize. Součástí je mimo jiné finanční podpora obyvatel s nízkým příjmem. Životní minimum sev Číně loni pohybovalo na hranici 208 jüanů (asi 622 korun), letos činí o 26 jüanů více.

Čínská vláda rozhodla, že v následujících dvou letech bude investovat celkem čtyři biliony jüanů (11,96 bilionu korun) do zrychlení výstavby infrastruktury, posílení ochrany životního prostředí, obnovy po zemětřesení a zvýšení důchodů.

Další úlevu, především pro podniky, představuje reforma daně z přidané hodnoty, která platí od začátku ledna 2009. Reforma se dotkne v podstatě všech podniků. Daň z přidané hodnoty nemusejí platit firmy vyvážející zboží. Reforma sice sníží příjmy centrální vlády o více než 120 miliard jüanů (338,8 miliardy korun), ale firmy musí tuto částku použít na podporu vývoje a ke stimulaci úpravy průmyslové struktury.

Hlavním cílem těchto makroekonomických kroků je povzbudit podniky a posílit jejich konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu.

Součástí balíčku jsou opatření, která mají zmírnit obtíže podniků a zároveň chránit práva zaměstnanců. Parlament schválil zákon o pracovních smlouvách, který požaduje po podnicích, aby uzavřely se svými zaměstnanci písemné pracovní smlouvy a prodloužily termíny jejich platnosti. Zmíněná norma obsahuje také ustanovení o snížení poplatku za základní zdravotní pojištění a pojištění proti úrazu. Zdravotní pojištění není v Číně samozřejmostí. Automaticky jsou pojištěni pouze státní zaměstnanci.

Chce-li se pojistit Číňan pracující v soukromém sektoru, platí jednu čtvrtinu pojistného. Stát mu přispívá třemi čtvrtinami částky. Ta je flexibilní podle finančních možností pojištěnce (začíná na 40 jüanech, pojištěnec tedy platí deset jüanů měsíčně).

Bez platů od jara 2008

Jedním z regionů, v nichž proběhla největší vlna bankrotů, je jižní Čína. Úpadky nejvíce zasáhly firmy vyrábějící hračky. O jejich výrobky klesl zájem v zahraničí. Důvody jsou dva - hračky jsou mnohdy nebezpečné a navíc se vesměs jedná o padělky světových značek.

Vlády provincií Kuan Tung, Če Ťiang a An Chuej musely uvolnit mimořádnou finanční částku na vyplacení dlužných mezd zaměstnancům, kteří pracovali ve zkrachovalých podnicích nebo ve firmách, jež dlužily svým zaměstnancům výplaty. V některých oblastech dluží firmy svým zaměstnancům platy už od jara loňského roku.

Nespokojení dělníci dokonce několikrát demonstrovali, aby upozornili na svoji situaci. Místní vlády proto vyplácejí jakési sociální dotace zaměstnancům bez prostředků.

Centrální vláda snížila daně (například návratka vývozního cla na textil a oděvy, na jejichž výrobu se většina malých a středních firem soustředí, se zvýšila zjedenácti na čtrnáct procent) a zvýšila podporu úvěrů malých a středních podniků.

Současně zrušila daně na nákup zařízení podniků. Firmy mají navíc snazší cestu k získání financí na nákup akcií. Vláda přijde kvůli snížení úroků z půjček podniků o patnáct miliard jüanů (44,85 miliardy korun).

V prvních třech čtvrtletích roku 2008 se úvěry malých a středních podniků u různých finančních institucí zvýšily na 3,66 bilionu jüanů (9,92 bilionu korun). Je to největší objem půjček firem v historii.

Do střední a západní Číny směřují nikoli vládní, ale zahraniční investice. Tyto regiony jsou ve srovnání s východním pobřežím stále silně nerozvinuté. Přesunu těžiště hospodářství však brání současná krize.

Vládní agentura připravuje rejstřík preferenčních odvětví, který bude zahraniční investory informovat o možnostech a rozsahu otevřenosti těchto oblastí.

Jedno z vládních opatření se týká zrychlení samostatné tvořivosti a úpravy ekonomické struktury. Finance o objemu šesti miliard jüanů (17,94 miliardy korun) by měly být uvolněny na konkrétní projekty. Mělo by jít především o investice do vývoje aplikované špičkové technologie.

Sociální napětí

Jedním z odvětví, které je krizí nejvíce zasaženo, je stavební průmysl. Dosud se ve velkých městech stavěly domy s byty o výměře až 150 metrů čtverečních. Mnohé z nich ale i několik měsíců po dokončení zejí prázdnotou, protože o jejich koupi není zájem. Vláda drží uměle ceny nemovitostí příliš vysoko a běžný Číňan si nákup nemůže dovolit.

V roce 2008 platilo, že pokud se jedná o koupi prvního bytu, musí být složena záloha ve výši 20 procent hodnoty nemovitosti. Kupuje-li se druhý byt, musí kupující složit jednorázově 40 procent z celé částky. V současnosti však vláda od tohoto pravidla ustupuje, aby nákup bytu zjednodušila.

V Číně není obvyklé brát si běžně hypotéky, leasing nebo půjčky v takové míře, jako jsou zvyklí spotřebitelé západního světa. Lidé si peníze spoří a zboží nakupují až v okamžiku, kdy mají částku nebo její většinu k dispozici v hotovosti.

S ohledem na tuto skutečnost se pekingská vláda rozhodla podporovat výstavbu "ekonomického bydlení", tedy menších bytů, jež by si mohli dovolit koupit i méně movití Číňané. Navíc při jejich výstavbě zaměstná dělníky, kteří přišli kvůli ekonomické krizi o práci.

Panují obavy, že v následujících týdnech a měsících poroste míra nezaměstnanosti, která činila na konci loňského roku podle oficiálních údajů čtyři procenta (zahrnuje pouze zaregistrované nezaměstnané - tedy převážně ve městech, skutečné číslo je velmi obtížné tipovat). Ministerstvo sociálního zabezpečení na konci ledna oznámilo, že se pokusí udržet míru nezaměstnanosti v roce 2009 pod hranicí 4,6 procenta. Podle některých neoficiálních předpokladů žije na čínském venkově dalších 150 milionů nezaměstnaných.

Velkou skupinu Číňanů bez práce tvoří 200 milionů rolníků najímaných ve městech na sezonní práce. V tomto směru se bude vláda pokoušet najít těmto lidem zaměstnání. Právě migrující dělníci z venkova představují nejzranitelnější skupinu obyvatelstva. Původním zaměstnáním rolníci odcházejí do měst hledat práci. Většinu výplaty posílají svým rodinám na venkov, kde se práce hledá obtížně nebo je špatně placená. V současnosti se tyto pracovní síly vracejí z měst, kde pro ně není práce, do svého bydliště, kde ale práci také neseženou.

Předpokládá se, že právě proto bude venkov nejvíce postižený. Ve městech již existuje stále sílící střední vrstva, která si udržuje koupěschopnost a pravděpodobně díky ní se Čína s finanční krizí dokáže poprat.

Ústřední banka bude v rámci plánu rozvoje venkova podporovat služby finančních institucí mimo velká města, upevňovat vytváření úvěrového systému a finanční infrastruktury a založí venkovský finanční systém. S tím souvisí také navýšení počtu poboček bank na venkově a posílení finančních služeb rolníkům.

Tři soutěsky

V současné situaci by čínské ekonomice mohly pomoci velké projekty podobné co do rozsáhlosti přehradě Tři soutěsky. Stavby tohoto typu zaměstnají nekvalifikované dělníky, kteří obtížně shánějí práci. Současně představují projekty, jenž mají strategický dlouhodobý význam. Výhledově se například počítá s dalším rozšiřováním tepelné elektrárny v Šen-tou, na kterém by se měla opět podílet česká firma ČKD Export.

Gigantické vodní dílo Tři soutěsky na řece Jang-c' s vodní plochou 1084 kilometrů čtverečních, které se začalo stavět v 90. letech minulého století, není stále dokončené. Přesto má obrovský energetický význam. Na rozdíl od menších elektráren, na něž se nevztahují tak přísné kontroly a představují silné bezpečnostní riziko, jsou Tři soutěsky pod drobnohledem místních orgánů i zahraničních organizací. I proto se Čína snaží co nejvíce napravit poškozené prostředí v okolí vodního díla. Na konci roku přestěhovala 170 vzácných druhů rostlin a stromů do botanické zahrady nedaleko rezervoárů.

Ve stejném období byla odstartována výstavba kontejnerového přístavu. Projekt vznikne na jižním břehu řeky Jang-c'. Podle plánu bude mít roční kapacitu milionu kontejnerů, zakotvit zde budou moci lodě s kapacitou 300 tun. Investice do celého projektu představuje 500 milionů jüanů (1,495 miliardy korun).

Čína se v poslední době zabývá ekologií a ochranou životního prostředí mnohem intenzivněji. Do jisté míry na to má vliv konání olympijských her. Díky přísným restrikcím a opatřením vláda pochopila, že je možné životní prostředí a zdraví obyvatel šetřit.

Ačkoli má před sebou ještě dlouhou cestu, už dnes je jasné, že zájem je skutečný. Elektrofiltry a odsiřovací zařízení jsou dnes naprosto samozřejmou součástí tepelných elektráren. Podniky se zajímají například o biostanice nebo čističky odpadních vod.

Ivana Gášková

Peking

Článek vyšel dne 12. 2. 2009 v časopise Ekonom.

Titulní obrázek převzat z: http://www.sxc.hu/photo/1053013

Jak citovat tento text?

Gášková, Ivana. Co se děje za Velkou zdí [online]. E-polis.cz, 12. únor 2009. [cit. 2023-11-28]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/co-se-deje-za-velkou-zdi.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Ivana Gášková

Autor:

Studentka magisterského oboru Politologie na Fakultě filosofické ZČU, orientuje se na problematiku nedemokratických režimů a přechodů k demokracii v Latinské Americe.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář

Vložit komentář

Nejchytřejší člověk na světě

pondělí, 16. únor 2009
22:17

Drobnou poznámku Kuang-si, není provincie, ale autonomní oblast. Kde se prosím nalézá provincie Kchuang-tchun? Nebo to, co by kamenem dohodil od Kuan Tung (správně však Kuang-tung)? :)


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě [Odpovědět]

Stinin

středa, 18. únor 2009
10:50

mklusak

to Nejchytřejší člověk na světě: Je zajímavé, jak někteří mají potřebu opravovat i to čemu sami nerozumí. Takže speciélně pro vás - autorka již několik let žije v Číně, takže ví co píše. Kchuang-tchun je správná česká transkripce čínského názvu. Vámi uváděný název je transkripce pininová.


Napsal: Stinin [Odpovědět]

Nejchytřejší člověk na světě a vůbec

čtvrtek, 19. únor 2009
19:57

Co je ovšem ještě zajímavější, je to, že jste samotný příklad toho, co sám kritizujete. Moje narážka, jak jste bohužel nepochopil, směřovala k tomu, že autorka používá pro název této provincie jak tvar Kchuang-tchun, tak Kuan Tung... takže prosím pěkně asi tak. Krom toho tvar Kuang-tung se používá v publikacích Orientální ústavu AV. A zrovna mám v ruce publikaci O čínské filosofii, literatuře a umění, a jaky byste tak asi řekl, že tam používají tvar? ... ale nechme toho .)
A teď obecně. Žít někde nikterak neopravňuje k tomu, psáti do celostátního deníku články s faktickými chybami (toto není poprvé). Podle vás bych tedy měl držet pusu a krok a dívat se na to, jak novináři zaplevelují veřejný diskurz? ...


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě a vůbec [Odpovědět]

Martina

čtvrtek, 19. únor 2009
21:54

Martina

to Nejchytřejší člověk na světě a vůbec: Vážený pane, jsme rádi, že Vás články na našem portálu zaujaly a máte chuť se k nim vyjadřovat. Nicméně nám vadí, že se skrýváte za nepříliš vhodnou přezdívkou. Nyní se připravují nová pravidla publikování na e-polisu a jedním z nich je, že komentáře musí být podepsané. V případě, že máte zájem, abychom Vaše komentáře nemazali, se pro příště registrujte a podepište. Díky redakce portálu E-polis


Napsal: Martina [Odpovědět]

Nejchytřejší člověk na světě a vůbec

sobota, 21. únor 2009
14:05

Vážená Martino (na fotce vám to velmi sluší), závidím Vám Vaše zaujetí nejnicotnějšími prkotinami, jako je nick pisatele .) Co na tom záleží, jak se kdo podepisuje. Ale chápu, je třeba i zde, dodržet jakousi formu pro formu, do které při prvním pohledu "Nejchytřejší člověk na světě a vůbec" nezapadá. Při druhém však i slepec přozře, že není případnějšího nicku k tomuto webu,)
- Nemám zájem o to, abyste moje přihlouplé komentáře nemazali (nic to nezmění, boj s malostí je předem prohrán) ... - Jiří Stivín.


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě a vůbec [Odpovědět]

mklusak

sobota, 21. únor 2009
22:35

mklusak

to Nejchytřejší člověk na světě a vůbec: Problém zřejmě je v nepochopení účelu tohoto webu. Pokud si přečtete sekci redakce, dočtete se tam, že tento web byl zřízen za účelem popularizace a propagace oborů okolo politologie. Tento web není a ani si neklade za cíl být odborným webem, na kterém bude uplatňováno klasické recenzní řízení obvyklé v odborných periodikách. Jde tedy o popularizační server, jehož cílem není tvářit se, že je to nejlepší politologický server na světě. Druhý cíl webu je informovat o činnosti AS CPSSU Plzeň, jakožto vlastníka a provozovatele těchto stránek.
Pokud chce člověk diskutovat na všech hlavních českých zpravodajských serverech, také se musí z jistých důvodů registrovat a pak může používat ledajaké přezdívky.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 21.02.2009 ve 22:39:28


Napsal: mklusak [Odpovědět]

Nejchytřejší člověk na světě a vůbec

neděle, 22. únor 2009
10:36

Michale, předně Ti děkuji za tak obsáhlé čtení, pomohlo mi nakouknout pod pokličku milé redakce. Namítám pouze, že já se tu nepokouším o recenze, jen hloupě a uštěpačně komentuji některé chyby, které vidím (ono to třeba ani chyby nejsou). A to se mi zdá vhodné (jistě bych místo toho mohl dělat i tisíce užitečnějších věcí) i na webu, který jest pouze popularizační.
Zdá se mi však, že jazyk užívaný zdejšími pisateli ovšem tomuto záměru nikterak neodpovídá. Jazyk často rádoby odborný (ono není divu, když většina textů jsou seminárky ze školy, nemám pravdu? .) působí leckdy až směšně. V řadě prací lze také nalézt klinické příznaky autorova zbytnělého ega, jež se nejčastěji projevuje simplistickými kauzálními vysvětleními a tvrzeními.
Prosím nechápejte mne špatně, ve svém studiu se takových hovadin (ono je to dneska jaksi v módě) dopouštím také. Ovšem to neznamená, že bychom na to neměli upozorňovat. Hezkou neděli - Jiří Stivín


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě a vůbec [Odpovědět]

Nejchytřejší člověk na světě a vůbec

neděle, 22. únor 2009
10:42

A k věci: registraci si samozřejmě vyřídím, ovšem jakmile to bude povinné (kam mám zaslat svůj kádrový profil?).


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě a vůbec [Odpovědět]

stulik

neděle, 22. únor 2009
12:03

stulik

to Nejchytřejší člověk na světě a vůbec: Vážený pane Stivíne, určitě máte co říci – účelem tohoto serveru opravdu je, abychom se navzájem obohacovali – proto jednoduše nechápu ironický tón ve Vašich komentářích. Nepřipadá Vám zbytečný? Nebo má fungovat jako roznětka pro otevření vědomí „nás zaslepených“? Podle mého mínění drtivá většina uživatelů e-polisu oplývá vysokou mírou sebereflexe, proto služba, kterou jste si vzal na svá bedra (mám na mysli ironii, nikoliv zajímavá fakta, která nám sdělujete), je do jisté míry zbytečnou nadstavbou. Nebo máte snad pocit, že jste vyvolal plodnou diskuzi? Diskuzi možná ano…


Napsal: stulik [Odpovědět]

Nejchytřejší člověk na světě a vůbec

neděle, 22. únor 2009
15:24

Vážený Ondřeji, zascrollujte dolů a mrkněte se, jak tohle celé vzniklo. Upozornil jsem tam na některé chyby v textu slečny Ivany, když jsem byl zlehka okřiknut, že to není tak úplně kosher. Nu a poté mne slečna Martina mile upozornila, že nick "Nejchytřejší člověk na světě a vůbec" není vhodný pro diskuze na tomto webu...
Prosím neposouvejte mne do role zaprděného Sokrata, který tu šíří nebo spíše touží šířit světlo (nebo vyvolat plodnou diskuzi? - o takových dnes bohužel vím jenom z knih). Nikoliv. Ve skutečnosti je to mnohem jednodušší, nekomplikované, lidské a nízké. Tam, kde vidím nějakou chybu na to upozorním (otázka, jestli správně, a zda to má vůbec smysl). Naopak mi nejde do hlavy - a vy mne třebas pomůžete - proč mne tu dva přední představitelé redakce e-polis, počali maličko peskovati? :) Ondřeji, proč je můj nick "nepříliš vhodný"? - kdybych si říkal Prdel, snad bych dal slečně Martině na půl za pravdu...
A propo ironický tón, mi nepřijde zbytečný, naopak. Krom toho sám tomu jistě holdujete - označit totiž moje blebty za zajímavá fakta - to je přeci buď znak smyslu pro ironii, nebo... ale to není váš případ - bez ironie. Mějte se hezky! J.S.


Napsal: Nejchytřejší člověk na světě a vůbec [Odpovědět]

stulik

pondělí, 23. únor 2009
10:44

stulik

to Nejchytřejší člověk na světě a vůbec: Je zvláštní, že se dobrovolně stavíte do pozice „nízkého stěžovatele“, kdy svoje příspěvky nazýváte „blbostmi“ – promiňte, ale vidím v tom bezbřehý alibismus. Pokud někdo upozorňuje na problémy – nutně světlo šíří. Některé Vaše příspěvky se mi zdají být opravdu podnětné – mám ve zvyku popřát sluchu různorodým názorům a zamyslet se nad nimi. Spor mezi Vámi a námi (redakce) se týká „způsobu“ psaní komentářů, nic víc, nic míň. Prosím, vyvarujte se ve Vašich příštích komentářích ironického tónu, neb jak jistě víte, upozornit na nesrovnalost v článku můžete i mnohem korektnějším způsobem… Závěrečné doporučení je právem každé redakce a tímto považujeme „virtuální spor“ za ukončený.


Napsal: stulik [Odpovědět]