Chceme být prestižní a přitažlivou mediální kotvou, plánuje Martin Maňák

 15. září 2014  Mgr. Kamil Beneš   komentáře

Během jednoho týdne bude český mediální prostor bohatší o nový internetový deník. Svobodný monitor je nezávislým projektem bývalého redaktora Českého rozhlasu, Lidových novin a později televize Nova Martina Maňáka. Co nového chce deník čtenářům přinést a jaké jsou jeho ambice? I na tyto otázky se šéfredaktora a vydavatele deníku ptal Kamil Beneš.

Chceme být prestižní a přitažlivou mediální kotvou, plánuje Martin MaňákChceme být prestižní a přitažlivou mediální kotvou, plánuje Martin Maňák

Během jednoho týdne bude český mediální prostor bohatší o nový internetový deník. Svobodný monitor je nezávislým projektem bývalého redaktora Českého rozhlasu, Lidových novin a později televize Nova Martina Maňáka. Co nového chce deník čtenářům přinést a jaké jsou jeho ambice? I na tyto otázky se šéfredaktora a vydavatele deníku ptal Kamil Beneš.

Proč jste se rozhodl vydávat nový deník?

To má dva aspekty, osobní a obchodní. Osobní aspekt spočívá v tom, že jsem v dřívějších dobách působil mnoho let v médiích a poté dlouhou dobu mimo ně. Po celou tu dobu jsem sledoval jak veřejný život, tak média a uvědomil jsem si, že právě segment médií mě stále zajímá. Rozhodl jsem se, že se vrátím do této oblasti, neboť mám pocit, že je zde potřeba nových médií a nových pohledů. Druhým aspektem jsou už obecnější důvody, které nesouvisejí přímo s mojí osobou. Především jsem naprosto přesvědčen, že na trhu je podstatný prostor pro nové, nezávislé, svobodné médium, které by bylo koncipováno originálnějším způsobem. Bylo by zaměřeno na seriózní informace, důležité zprávy, mělo by silný respekt k otázkám svobody. Věnovalo by se jak tématům ekonomické svobody, tak i tématům souvisejících se svobodou obecně. Cítím, že tu chybí médium, které by mělo za svou prioritu pohled, který více sleduje zájmy soukromé a tyto preferuje nad zájmy veřejnými. Mám pocit, že v současné době mediálnímu prostoru významně dominují přístupy, kde jsou především zohledňovány zájmy zdánlivě veřejné, i když se nedomnívám, že by takové veřejné zájmy existovaly. Zájmy soukromé a svobodné jsou systematicky upozaďovány. Deník, který vytváříme a který se brzy objeví na mediálním trhu, chce být prestižní a přitažlivou mediální kotvou, která by nabízela čtenářům zajímavé, ale seriozní zprávy, které budou mít akcenty významně odlišné od ostatních médií.

Kdo za vaším deníkem stojí? Kdo jej finančně podporuje? Na jakém ekonomickém modelu je založeno fungování vašeho deníku?

Tento projekt je výhradně projektem mým. To znamená, že za ním nikdo nestojí, kromě mé osoby, která ten projekt připravila. Projekt v mé hlavě zrál velmi dlouhou dobu, až dozrál a dospěl do nějakého stádia. Projekt je ekonomicky velmi efektivně fungující a náklady na něj rozhodně nejsou enormní. Proto bylo možné tyto náklady pokrýt částečně z mých zdrojů, částečně ze zdrojů společníka vydavatelské společnosti Svobomedia pana Čepa. Zčásti je pak investice dokryta z externích bankovních zdrojů. Primárním cílem je být kvalitním, prestižním a seriozním deníkem, který musí fungovat na komerčních modelech. Deník bude využívat všechny dostupné komerční nástroje. Ať už jde o inzerci, včetně PR článků, předplatné pro čtenáře a některé další nástroje typu pořádání akcí. Rozhodně ovšem nechceme, aby tento komerční aspekt v deníku dominoval. Aby inzerce nebo věci tohoto charakteru přesahovaly obsah. Ten bude vždycky dominantní.

Jaká je role již zmíněného pana Jana Čepa, společníka firmy SVOBOMEDIA, s.r.o., která je faktickým vlastníkem deníku SVOBODNÝ MONITOR ?

Jeho role je pouze na bázi přátelské výpomoci. Vedle toho, že je to můj dlouholetý kamarád, je spřízněný jednoznačnou názorovou synergií. Do chodu deníku ale nijak nezasahuje.

Jakou roli při vzniku deníku, případně pro jeho fungování hraje vaše předchozí dlouholeté působení v energetickém holdingu EPH?

Jak jsem již zmínil, ten projekt vznikl v mé hlavě. Vždy byl, je a bude v mé režii. Deník bude zcela jednoznačně patřit k těm nejvíce nezávislým a nejsvobodnějším deníkům na celém mediálním trhu, což si čtenáři budou moci kdykoliv ověřit tím, že si deník přečtou. Myslím, že čtenáři nebudou přemýšlet nad tím, jestli za deníkem někdo stojí a jestli jej někdo ovlivňuje. Bude totiž zcela evidentní, že ho neovlivňuje nikdo jiný, kromě mé osoby.

Komu je deník SVOBODNÝ MONITOR určen? Čím se liší od jiných médií a co nového či odlišného může čtenářům nabídnout?

Je určen všem čtenářům, kteří mají zájem o zajímavé, ale seriózní informace, důležité zprávy, a kteří nechtějí být zatěžování balastními či vysloveně bulvárními „informacemi“. Základní charakteristikou média je, že jde o ekonomicko-politický deník s významným byznysovým zpravodajstvím. Bude mít snahu být jakýmsi mediálním majákem v šedivém moři veřejnoprávních médií. Těžkotonážní kotvou v moři médií, které se sobě více či méně svým veřejnoprávním a etatistickým stylem velmi podobají. Deník chce být originálnější a dělat věci vlastním způsobem. Bude se významně zaměřovat na problematiku daní a regulací, bude znatelně stát na straně daňových poplatníků.  Jeho rozpoznávacím znamením bude seriózní akcent na kvalitní pokrývání toho důležitého.

Proč jste se rozhodl profilovat deník především ekonomickým směrem?

Já bych především řekl, že nebude věnován jenom ekonomice. Bude to i politický deník. Obě věci od sebe nelze odlišovat. Akcent na ekonomiku tam bude a bude znatelný. Je to z toho důvodu, že ekonomika je velmi důležitá. Ovlivňuje naše životy, chod celé společnosti. Prolíná se významně vším kolem. Podstatou ekonomiky by měla být i ekonomická svoboda. A to už se dostáváme k širšímu konceptu deníku, který se tímto konceptem svobody chce zabývat. To nakonec prokazuje mnohem komplexnější charakter deníku, než jsou čistě ekonomická témata v úzkém slova smyslu.

Věříte v úspěch takto specifického deníku? Myslíte, že může dlouhodobě přežít?

Určitě věřím. Kdybych nevěřil v úspěch, tak bych se do toho nepouštěl. Budeme se snažit uplatňovat všechny možné komerční nástroje k tomu, aby deník byl ekonomicky životaschopný. Primárním cílem je získat čtenáře a přinášet jim skutečné informace a celkově koncipovat deník tak, aby pro ně byl zajímavý a v jistých aspektech unikátní. Věřím, že získáme i dostatečný okruh předplatitelů a budeme jim schopni nabídnout určité bonusy, včetně datových a dalších informací. Tím chci uvést na pravou míru jednu zprávu, která se objevila v médiích, že by deník Svobodný monitor měl být částečně zpoplatněným deníkem. Toto není korektní informace. Deník bude nabízet předplatné, nicméně ve své podstatě bude zcela otevřeným bezplatným médiem dostupným všem. Pro předplatitele budou určené pouze specifické části a některé specifické bonusy.

Uvažujete v budoucnu deník tematicky rozšířit například o sport nebo kulturní dění?

O sport ano, o tom uvažujeme. Pokud jde o kulturu, myslím si, že se budeme věnovat kultuře z pohledu, řekněme, jejího celkového zakotvení ve společnosti. Politicko-ekonomickým aspektům kultury. Klasické kultuře, ve smyslu recenzí kulturních akcí a dalších výstupů, se v dohledné budoucnosti věnovat budeme.

Jaké bude personální obsazení vaší redakce? Objeví se v ní některá známá jména?

Já si myslím, že vzhledem k cílům deníku není úplně zapotřebí sázet na nějaké ikonické mediální tváře nebo ostřílené novináře. Věřím, že je možné našich cílů dosáhnout i s relativně novými novináři, i bez toho aniž by to byly již předem známé tváře.

Často zdůrazňujete nezávislost deníku Svobodný monitor. Co je zárukou vaší nezávislosti a jak se tato údajná nezávislost bude projevovat v redakčním a obsahovém působení deníku?

Ano, nezávislost je pro nás nesmírně důležitá. Nezávislost a akcent na svobodný pohled na realitu kolem. Obě tyto charakteristiky, jak nezávislost, tak principielně svobodný pohled na společnost, budou zakotvenými redakčními principy. To znamená, že budou naprostou samozřejmostí a čtenáři se o tom budou už velmi brzy moci přesvědčit.

Proč deník v názvu a zřejmě i ve svém zaměření zdůrazňuje svobodu? Co se tím konkrétně myslí? Nezávislost deníku? Anebo obecná podpora liberálního směru?  Není to v rozporu s proklamovanou nezávislostí deníku?

Jsem přesvědčen o tom, že nezávislost a svoboda jdou ruku v ruce a určitě se žádným způsobem nevylučují a nepopírají. Jsou to téměř spojité nádoby. Název deníku má v sobě jednak ambici symbolizovat nezávislost ve smyslu nezávislosti na různých okolních vlivech, nezávislost v mediálním prostředí. Ale samozřejmě chce nějakým způsobem prezentovat i svobodu v jejím základním slova smyslu. Tím myslím svobodu jednotlivce v politickém systému. My jsme názvem chtěli naším čtenářům a celkově veřejnosti naznačit určité základní směřování deníku a vlastně se tím i dost jednoznačným způsobem vymezit na mediálním trhu. Odlišit se od médií, která jsou principiálně poněkud neurčitého a neuchopitelného vyznění.

Na vašem webu je uvedeno, že deník by měl publikovat i kritické články. Jak moc chce být kritický a především vůči komu?

Kritický pohled je základem novinařiny. Bez toho by celá novinařina neměla žádný smysl. Média, která by pouze neutrálně popisovala nebo prezentovala oficiální výstupy vládních úřadů a jiných politických orgánů, by byla opravdu k ničemu. Náš deník má ve vínku značně kritický pohled na svět kolem a bude kritický vůči všemu a každému, kdo si to zaslouží. Není ale jenom o kritice. Deník bude za každou cenu objektivní. Jakákoliv naše kritika bude podložená tím nejabsolutnějším a nejobjektivnějším způsobem. Nebude to samoúčelná kritika sama o sobě, ale vždy na základě objektivních faktů a analýz.

Sám název deníku i vaše vyjádření napovídají, že deník se hodlá politicky profilovat směrem k liberálnímu pohledu na společnost. Je váš deník napojen na nějakou politickou stranu, hnutí či jinou politickou sílu? Chystá se nějakou takovou sílu podporovat?

Jediným politickým subjektem, na který deník bude napojen, jsem já sám. V nadsázce řečeno. Sám se považuju za člověka politického, za člověka silně se zajímajícího o společnost a její fungování. To znamená, že tato síla v deníku bude, to se nedá žádným způsobem zamlčet. Pokud jde o vztah k politickým stranám a hnutím, tak tam žádná vazba není a nebude. Takový deník by pro mě postrádal smysl. Náš postoj vůči politickým stranám bude velmi ostražitý a náš stanovisko vůči stranám nebude shovívavé, to ani náhodou. Ale určitě to není míněno jako kritika za každou cenu.

Máte vy osobně, s využitím vlastního deníku nějaké politické ambice?

Já jsem v tuhle chvíli vydavatel a šéfredaktor. To znamená, že uvažovat o těchto záležitost je absolutně hypotetická záležitost. Já si osobně nedokážu představit, že bych měl být politikem, který je placen z prostředků daňových poplatníků. To je pro mě naprosto nepřijatelné a nemožné. Navíc, že bych fungoval v nějakých stranických strukturách, to je pro mě věc nepředstavitelná. Deník bude mít své politické aspekty, ale žádné oficiální vazby tam nebudou.

Titulní obrázek přejat z: soukromý archiv Martina Maňáka

Text neprošel jazykovou korekturou

Martin Maňák

Je absolventem odborné fyziky na Masarykově univerzitě v Brně. Studoval také politologii na britské University of London. Pracoval v Českém rozhlase, Českém deníku, Lidových novinách, v televizi Nova a České spořitelně. Poté se živil jako soukromý poradce v oblasti PR.[1] V letech 2007 až 2013 působil jako mluvčí finanční skupiny J&T, resp. EPH.[2] Vydal také tři knižní monografie.[3]


[1] http://www.databazeknih.cz/autori/martin-manak-27475

[2] http://www.mediar.cz/manak-chysta-svobodny-monitor/

[3] http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/martin-manak-27475

Jak citovat tento text?

Beneš, Kamil. Chceme být prestižní a přitažlivou mediální kotvou, plánuje Martin Maňák [online]. E-polis.cz, 15. září 2014. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/chceme-byt-prestizni-a-pritazlivou-medialni-kotvou-planuje-martin-manak.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Kamil Beneš

Autor:

Autor se zabývá spektrem témat souvisejících s médii a jejich vlivem na politiku a mezinárodní vztahy.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář

Vložit komentář