Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Občianska spoločnosť po novembri 89

15. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Občianska spoločnosť po novembri 89Otázka občianskej spoločnosti bola jednou z kľúčových tém nežnej revolúcie. Aj keď bol pojem „občianska spoločnosť“ rozhodujúci pre všetky ponovembrové politické subjekty, máloktorý ho dokázal definovať a nikomu sa ho nepodarilo naplniť. Predmetom článku bude popísať akým spôsobom sa naplnili, či nenaplnili výzvy novembra 89 predovšetkým v snahe o aproximáciu ideálov občianskej spoločnosti do priestoru postkomunistických krajín. Číst dále...


Úloha elít v transformáciách identity Okcidentu

9. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Úloha elít v transformáciách identity OkcidentuDemokracia a pluralita vytvorili priestor pre unifikáciu pôvodne diverzifikovaných identít na jednoliatu konformnosť založenú na masovej popkultúre a komerčnom princípe. Cieľom článku je analýza súčasných zmien identity západu a možností ovplyvňovania rôznych identít z priestoru elít s dôrazom na priestor transformujúcich sa krajín. Číst dále...


Otázka politických strán ako aktérov prechodu k demokracii

29. únor 2016 - Rubrika: Politické teorie

Otázka politických strán ako aktérov prechodu k demokraciiSúčasná medzinárodná situácia naznačuje nevyhnutnosť prehlbovania demokracie v podmienkach fungovania politických systémov jednotlivých štátov svetového spoločenstva. Potreba demokratizácie nedemokratických zriadení je preto aktuálnou výzvou. Kľúčovými v prípade prechodu k demokracii sú jeho aktéri. Definovanie aktéra so silným politickým vplyvom je obligátnym atribútom tohto procesu, a to najmä z dôvodu určenia cieľa a spôsobu jeho presadenia. Teória prechodov vymedzuje dvoch základných aktérov. Transformačná prax však naznačuje potrebu ich špecifikovania. Číst dále...


Diplomatická úloha parlamentných skupín Európskeho parlamentu

15. listopad 2015 - Rubrika: Evropská unie

Diplomatická úloha parlamentných skupín Európskeho parlamentuPolitické skupiny v Európskom parlamente (EP) plnia diplomatickú úlohu pokiaľ ide o legislatívne právomocí EP, úlohy EÚ v oblasti zahraničnej politiky a prostredníctvom priamych diplomatických akcií v tretích krajinách. Tento článok sa snaží objasniť diplomatickú úlohu politických skupín EP. Za týmto účelom sa pokúsime odpovedať na dve základné otázky: po prvé, akú diplomatickú úlohu plnia politické skupiny v parlamentnej diplomacii EP, a po druhé, aký vplyv to má na zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ? Číst dále...


Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na Slovensku

1. listopad 2015 - Rubrika: Politologie

Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na SlovenskuCieľom príspevku je vysvetliť význam a opodstatnenosť postavenia starostu ako najvyššieho predstaviteľa obecnej samosprávy v Slovenskej republike, pričom sa vychádza z hypotézy, že starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorý zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k iným obciam a mestám, ale aj k ostatným právnickým a fyzickým osobám. Číst dále...


Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivě

17. srpen 2015 - Rubrika: Na domácí půdě

Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivěPoslední volby do Poslanecké sněmovny přinesly výsledky představující významnou diskontinuitu nastavení formátu českého stranického systému. Faktické zhroucení jednoho pólu systému a jeho proměna v malou stranu, zvýšení počtu relevantních aktérů, jakož i nástup nových „hnutí“ a robustnost jejich voličské podpory představují zásadní změnu evolučních tendencí českého stranického systému. Neznamená stávající podoba systému nástup systému zcela jiného typu? Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Strana 3 z 29Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…

Kde se diskutuje?

Je nám líto, u tohoto zdroje žádné položky nebyly nalezeny :-(