Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Fungování celní unie mezi Evropskou unií a Tureckem

5. září 2016 - Rubrika: Evropská unie

Fungování celní unie mezi Evropskou unií a TureckemPodepsání dohody o celní unii mezi Evropskou unií a Tureckem na konci roku 1995 znamenalo výrazný posun ve vzájemné spolupráci. V nejbližších měsících by měla začít jednání o její modernizaci. Jaké jsou zákaldní principy fungování celní unie a jaké měla dopady na obchodní vztahy mezi EU a Tureckem? Dozvíte se v článku Zuzany Ledbové. Číst dále...


Národ a jeho vymezení

17. srpen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Národ a jeho vymezeníProblematika konceptu národa sa odvíja od samotnej definície pojmu národ. Cieľom tohto článku je priblížiť čitateľovi pojem národ, jeho etymológiu a definíciu pojmu národ v ponímaní viacerých autorov. Číst dále...


Zmeny výkonu moci a štruktúry mocenských elít v procesoch globalizácie

15. červenec 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Zmeny výkonu moci a štruktúry mocenských elít v procesoch globalizácieČlánok sa zaoberá zmenami, ktoré sa dotýkajú charakteru výkonu politiky a štruktúry politických elít, či realizátorov politickej moci. Skúma, ako spolu s narastajúcou demokratizáciou, proklamovanou decentralizáciou verejnej moci a zmenami v štruktúrach centier moci, dochádza k transformácii samotného charakteru výkonu moci. Číst dále...


Občianska spoločnosť po novembri 89

15. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Občianska spoločnosť po novembri 89Otázka občianskej spoločnosti bola jednou z kľúčových tém nežnej revolúcie. Aj keď bol pojem „občianska spoločnosť“ rozhodujúci pre všetky ponovembrové politické subjekty, máloktorý ho dokázal definovať a nikomu sa ho nepodarilo naplniť. Predmetom článku bude popísať akým spôsobom sa naplnili, či nenaplnili výzvy novembra 89 predovšetkým v snahe o aproximáciu ideálov občianskej spoločnosti do priestoru postkomunistických krajín. Číst dále...


Úloha elít v transformáciách identity Okcidentu

9. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Úloha elít v transformáciách identity OkcidentuDemokracia a pluralita vytvorili priestor pre unifikáciu pôvodne diverzifikovaných identít na jednoliatu konformnosť založenú na masovej popkultúre a komerčnom princípe. Cieľom článku je analýza súčasných zmien identity západu a možností ovplyvňovania rôznych identít z priestoru elít s dôrazom na priestor transformujúcich sa krajín. Číst dále...


Otázka politických strán ako aktérov prechodu k demokracii

29. únor 2016 - Rubrika: Politické teorie

Otázka politických strán ako aktérov prechodu k demokraciiSúčasná medzinárodná situácia naznačuje nevyhnutnosť prehlbovania demokracie v podmienkach fungovania politických systémov jednotlivých štátov svetového spoločenstva. Potreba demokratizácie nedemokratických zriadení je preto aktuálnou výzvou. Kľúčovými v prípade prechodu k demokracii sú jeho aktéri. Definovanie aktéra so silným politickým vplyvom je obligátnym atribútom tohto procesu, a to najmä z dôvodu určenia cieľa a spôsobu jeho presadenia. Teória prechodov vymedzuje dvoch základných aktérov. Transformačná prax však naznačuje potrebu ich špecifikovania. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 » »»
Strana 2 z 29Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[22. červenec 2017]
Časopis stále hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na email redakce@e-…

Kde se diskutuje?

Je nám líto, u tohoto zdroje žádné položky nebyly nalezeny :-(