Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Republikáni a demokraté v USA

3. leden 2010 - Rubrika: Komparace

Republikáni a demokraté v USAPolitické strany v USA jsou velmi odlišné do evropských. Především nemají žádnou pevnou strukturu a hierarchii. Jsou spíše volnými sdruženími, která se aktivizují jednou za čtyři roky v období voleb. Rozdíly mezi názory členů jedné politické strany v odlišných regionech USA jsou mnohem markantnější než v Evropě, kde platí, že periferie plní nařízení z centra. Číst dále...


Čistí plátci a příjemci do rozpočtu EU - vhodný kompromis či těžko udržitelný stav?

26. prosinec 2009 - Rubrika: Evropská unie

Čistí plátci a příjemci do rozpočtu EU - vhodný kompromis či těžko udržitelný stav?V této eseji se autor zaměří na koncept čistých plátců a příjemců rozpočtu EU. V tomto směru je nutné si položit několik vzájemně propojených otázek, z nichž některé úzce souvisí se specifiky rozpočtu EU. Výchozím bodem je především účel rozpočtu EU, přičemž ten značně souvisí také s účelem EU jako takové, a jeho skladba, tedy příjmy a výdaje. Z těchto fundamentů musí vycházet jakýkoliv názor na pozici čistých plátců a příjemců. Tento názor by měl taktéž reflektovat zdánlivě banální otázku spravedlivosti rozpočtu EU. Číst dále...


Problém malého národa a Masarykův nacionalismus

8. listopad 2009 - Rubrika: Politické teorie

Problém malého národa a Masarykův nacionalismus„Problém malého národa, je problém národa českého.“ Nikoliv však proto, že by národ český byl národem malým. Pro Masaryka není problém malého národa cosi, co k malému národu vždy a neodmyslitelně patří. „Číselně jsou národové menší než my. Vlámové, Dánové, Norové, Švédové, Finové“, které problémem malého národa očividně netrpí. Jak tedy vzniká tento problém? V čem bere svoji podstatu? Problém malého národa vzniká jen a jen tehdy, když se národ cítí ve své malosti nepohodlně. Číst dále...


Evropa a její politické hranice

11. říjen 2009 - Rubrika: Evropská unie

Evropa a její politické hraniceEvropu jako region nelze vymezit pouze geografickými hranicemi. Hranice vytvořené přírodou jsou jen prostorem, hracím polem, ve kterém si lidé definovali hranice politické. Každý jedinec si na základě svých zkušeností vytváří mentální mapu, tedy unikátní představu o světě determinovanou mnoha faktory, z těch nejdůležitějších je to kulturně-civilizační příslušnost (Romancov 2004: 408). Zatímco oceány, řeky, hory a údolí jsou fyzickými útvary, hranice politické jsou pouze „čárami na mapě“. Ale vnímání a chápání těchto čar vytváří lidské představy o světě, o individuálním já a o „těch druhých“ daleko více než hmatatelné útvary vytvořené přírodou. Číst dále...


Slovenská republika - Analýza parlamentních voleb 1998

22. září 2009 - Rubrika: Komparace

Slovenská republika - Analýza parlamentních voleb 1998Parlamentní volby v roce 1998 byly považovány za kritické (stejně jako předešlé volby v roce 1990, 1992 a 1994) a jejich výsledek měl rozhodnout o charakteru politického režimu na Slovensku. Ústřední otázkou, na kterou volby měly dát odpověď bylo, zda se Slovensko bude i nadále vyvíjet jako země se silnými prvky autoritarizmu v politickém životě a nestabilními institucemi. Číst dále...


Thatcherismus a Margaret Thatcherová

14. září 2009 - Rubrika: Politické teorie

Thatcherismus a Margaret ThatcherováThatcherismus bývá označován jako období a současně jako ideologie i politická praxe, kterou utvářely vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska mezi lety 1979-1990, kdy v jejich čele stála Margaret Thatcherová, po níž se thatcherismus nazývá. Pro objasnění tématu thatcherismu, na což aspiruje tato práce, je nutné porozumět životu Margaret Thatcherové – vlastnímu rodinnému prostředí a stavu společnosti a politiky na britských ostrovech před jejím nástupem k moci. Číst dále...«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Strana 13 z 29Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…

Kde se diskutuje?

Je nám líto, u tohoto zdroje žádné položky nebyly nalezeny :-(