Ekonomie

Články z oblasti ekonomie a ekonomických věd

Počátky statistiky na území Slovenska

29. říjen 2008 - Rubrika: Ekonomie

Počátky statistiky na území SlovenskaNa nacházející dny připadá 90. výročí vzniku Československé republiky. Proto bude jistě zajímavé připomenout si, jak se vyvíjela statistika od svých prvopočátků na území Slovenska - našeho sousedního státu, s nímž jsme sdíleli po desetiletí společný stát. Popis tohoto údobí bude tedy hlavním cílem tohoto článku, který tím chce rovněž prohloubit povědomost o rozvoji statistiky v dřívějších dobách a zároveň tím přispět k dialogu mezi našimi státy . Číst dále...


Okolnosti vzniku státní statistiky a úloha profesorů Krejčího a Weyra v jejím počátku

24. červen 2008 - Rubrika: Ekonomie

Okolnosti vzniku státní statistiky a úloha profesorů Krejčího a Weyra v jejím počátkuVznik státní statistiky v roce 1919 představoval logické vyústění předchozích aktivit na poli statistiky, tak jak bylo naznačeno v sérii předchozích článků. Vývoj ekonomické a politické situace v roce 1918 a následně v roce 1919 spěl k určité stabilizaci a po prvních opatřeních vedoucích k zajištění nejdůležitějších funkcí státu došlo rovněž ke vzniku Státního úřadu statistického (SÚS) . Úkolem tohoto článku bude přiblížit okolnosti, za kterých došlo k jeho zřízení a dále přiblížení úlohy významného představitele státní statistiky prof. Krejčího – též jejího prvního předsedy a prof. Weyra jeho nástupce v této funkci. Číst dále...


Nepokoje v Tibetu a volby v Tchajwanu

28. březen 2008 - Rubrika: Světová ekonomie

Nepokoje v Tibetu a volby v TchajwanuPrvní stránky čínských novin plní zprávy z Tibetu. Stejně tak jsou reportáže z Tibetu „otvírákem“ zpravodajských relací státní televize. O této západočínské provincii, která si 10. března připomněla devětačtyřicáté výročí krvavě potlačeného povstání Tibeťanů proti čínské armádě, se nyní v Říši středu mluví více než kdy předtím. Stejně emotivně jako na Západě, jen obsah rozprav je poněkud jiný. Číst dále...


Merkantilismus a jeho vliv na vývoj státu a vedení války

21. březen 2008 - Rubrika: Ekonomie

Merkantilismus a jeho vliv na vývoj státu a vedení válkyMerkantilismus byl ekonomickým myšlenkovým směrem, typickým pro evropské ekonomické myšlení, který se jako všechny ekonomické myšlenkové směry v historii zásadním způsobem promítl do domácí a zahraniční politiky jednotlivých států. Počátky merkantilistického myšlení klademe zhruba do 14. a první poloviny 16. století, kdy se objevil např. v politice dynastie Medicejů. Číst dále...


Počátky průmyslové statistiky v českých zemích

17. březen 2008 - Rubrika: Ekonomie

Počátky průmyslové statistiky v českých zemíchUvedená stať volně navazuje na dříve publikovanou stať o počátcích organizované statistiky v českých zemích. Tento článek by měl čtenáře uvést do problematiky počátků statistiky průmyslu v českých zemích a rovněž přiblížit některé opomíjené souvislosti spojené se zavedením statistických průmyslových zjišťování. Na počátku je nutné konstatovat, že průmysl je nejen významnou částí hospodářství v českých zemích, ale má rovněž významnou úlohu při zavádění vědeckých objevů a technických vynálezů do celé škály výrobních i nevýrobních oborů. Číst dále...


150 let organizované statistiky v českých zemích

15. únor 2008 - Rubrika: Ekonomie

150 let organizované statistiky v českých zemíchPrvní uveřejněné statistické údaje a analýzy publikované a uveřejněné ČSÚ v roce 2008 vzbudily v ČR větší pozornost než obvykle. Jedná se o pochopitelnou reakci na tu skutečnost, že jsme vstoupili do roku, ve kterém vstupuje v platnost dlouho diskutovaná reforma veřejných financí. A pochopitelně nezastupitelnou úlohu v informování odborné i laické veřejnosti zaujímá ČSÚ. Protože to není poprvé, kdy takto vzrůstá zájem o informovanost, nebude od věci zastavit se trochu v historii úřadu, která je z tohoto úhlu pohledu pro nás dnes velmi zajímavá. Úkolem tohoto článku bude tedy podívat se podrobněji na počátky organizované statistiky v českých zemích včetně ozřejmení některých obecně neznámých údajů. Číst dále...«« « 1 2 3 4 » »»
Strana 2 z 4Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: e-po…

Kde se diskutuje?

Je nám líto, u tohoto zdroje žádné položky nebyly nalezeny :-(